Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare

Art. 8 (12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-învăţare-evaluare de către personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, în conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, se depun, de regulă, la unităţile de învăţământ, în perioada constituirii normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv în perioada 1-4 septembrie 2020 pentru cadrele didactice încadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2020-2021. Orele eliberate se ocupă numai pe perioadă determinată în etapele ulterioare ale mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii. În mod excepţional, consiliile de administraţie din unităţile de învăţământ pot aproba cereri privind reducerea normei didactice de predareînvăţare-evaluare pentru personalul didactic de predare cu o vechime în învăţământ de peste 25 de ani şi cu gradul didactic I, după începerea cursurilor, cu avizul inspectoratului şcolar.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *