Continuitate cu media cel putin 7 și definitivat

2024-2025

Extras din Metodologiecontinuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2023

Extras din Calendarcontinuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2023

Cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinatacontinuitate

Cerere acord la unitatea de învățământ

Raport– Comisie de mobilitate din unitatea de învățământ

Adeverință – statutul postului

Acordul directoruluicontinuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2023

Instiintare ISJacord continuitatecu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat

2023-2024

Extras din Metodologiecontinuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2023

Extras din Calendarcontinuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2023

Cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinatacontinuitate

Cerere acord la unitatea de învățământ

Raport– Comisie de mobilitate din unitatea de învățământ

Adeverință – statutul postului

Consimțământ– pentru cazier și certificat de integritate

Acordul directoruluicontinuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2023

Instiintare ISJacord continuitatecu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat

2022-2023

Extras din Metodologie – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2022

Extras din Calendar – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2022

Cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinata – continuitate

Acordul directorului – continuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2022

Instiintare ISJ – acord continuitatecu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat

2021-2022

Extras din Metodologie – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2021

Extras din Calendar – continuitate cu media cel putin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2021

Cerere pentru prelungirea duratei contractului de muncă pe perioadă determinata – continuitate

Acordul directorului – continuitate cu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat în sesiunea 2021

Instiintare ISJ – acord continuitatecu media cel puțin 7 și definitivat sau înscris la definitivat

2020-2021

CALENDARUL – actualizat conform OMEC nr. 4302/21.05.2020

CEREREA TIP adresata directorului, pentru obtinerea acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2020-2021 (Art. 61)

CEREREA TIP adresata inspectorului scolar general, pentru prelungirea duratei contractului individual de munca pe perioada determinata in 2020-2021 (Art. 61)

ADEVERINTA – model privind structura catedrei/statutul postului solicitat pentru continuitate in anul scolar 2020-2021

RAPORT – model Raportul comisiei de mobilitate din unitate privind propunerile de solutionare a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca 2020-2021 (Art. 61)

Model de ACORD de principiu privind solutionarea cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61)

Model de ADRESA de instiintare a ISJ Vrancea cu privire la solutionarea in CA al unitatii a cererilor de prelungire a duratei contractului individual de munca in 2020-2021 (Art. 61)