Ordinul 3165/21.02.2021

            Datorită OMEC nr. 3165 din 21.01.2021 pentru modificarea Metodologiei privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022 a fost  modificată Anexa 19-Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022  și  respectiv articolul 4, alineatul (2), litera f) din Metodologia-cadru privind mobilitatea pesonalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022.

            La Anexa 19 au fost făcute modificări ale calendarelor de la punctul I, subpunctele 3) și 4) .

Etapele de mobilitate ale personalului didactic vor fi realizate conform noilor calendare din OMEC nr. 3165 din 21.01.2021.

            Conform punctului 3 lit. c) din Calendarul mobilității personalului didactic de predare: cadrele didactice titular prevăzute la art. 27 alin. (1) și (2) din Metodologie și cele care solicit întregire/completare a normei didactice de predare la secretariatele unităților de învățământ aveau posibilitatea de a depune cereri la unitățile de învățăământ  până la 22 ianuarie 2021. Prin modificările aduse la Calendar aceste cereri se pot depune până la 29 ianuarie 2021. Precizăm că cererile depuse deja până la 22 ianuarie 2021  se iau în considerare și cadrele didactice respective nu trebuie să mai depună alte cereri ca urmare a decalării termenului de depunere până la 29 ianuarie 2021.