Mobilitate 2020-2021

Ordinul nr. 4302/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5.259/2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021 (Aprobata orin OMEC nr. 5259/12.11.2019)

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2020-2021

Etapele de mobilitate a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar și activitățile aferente acestora se organizează conform prezentei Metodologii

FISA DE EVALUARE a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic – sesiunea 2020

Structura anului școlar 2020-2021