Menținere ca titular peste vâsta de 65 de ani

2024-2025

LISTA CADRELOR DIDACTICE care au primit acord/refuz pentru menținerea în activitate peste vârsta de 65 de ani aprobată în consiliul de administrație al ISJ Vrancea din data de 02.02.2024

ADRESA ISJ VRANCEA – referitoare la mentinerea peste varsta de 65 de ani

CERERE TIP – mentinere ca titular peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2024-2025

OPTIUNE TITULARE FEMEI – privind mentinere ca titulara pana la varsta de 65 de ani sau pensionare 2024 – 2025

MODEL ACORD eliberat de director privind mentinerea ca titulari peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2024-2025

MODEL INSTIINTARE a ISJ Vrancea privind solutionarea cererilor de mentinerea ca titulari, peste varsta de 65 de ani, in anul scolar 2024-2025

MACHETA ISJ VRANCEA – privind solicitarile de mentinere ca titulari peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2024-2025

MACHETA PENSIONABILI – cadrele didactice pensionabile la 31.08.2024

PROCEDURA – pentru menținerea în activitate a cadrelor didactice peste vârta de pe 65 de ani

 

2023-2024

ADRESA ISJ VRANCEA – referitoare la mentinerea peste varsta de 65 de ani

CERERE TIP – mentinere ca titular peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2023-2024

OPTIUNE TITULARE FEMEI – privind mentinere ca titulara pana la varsta de 65 de ani sau pensionare 2023 – 2024

MODEL ACORD eliberat de director privind mentinerea ca titulari peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2023-2024

MODEL INSTIINTARE a ISJ Vrancea privind solutionarea cererilor de mentinerea ca titulari, peste varsta de 65 de ani, in anul scolar 2023-2024

MACHETA ISJ VRANCEA – privind solicitarile de mentinere ca titulari peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2023-2024

MACHETA PENSIONABILI – cadrele didactice pensionabile la 31.08.2023

PROCEDURA – pentru menținerea în activitate a cadrelor didactice peste vârta de pe 65 de ani

 

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU PRIMIT ACORD/REFUZ PENTRU MENȚINEREA IN ACTIVITATE PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI APROBATA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ISJ VRANCEA DIN DATA DE 10.02.2023

2020-2021

Precizări privind stabilirea personalului didactic care se menține în activitate ca titular, în anul școlar 2020-2021, la cerere, până la 3 ani peste vârsta de 65 de ani, raportată la data de 01 septembrie 2020.

Calendarul privind stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) şi (5) din Metodologie şi se menține în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2020-2021

ADRESA ISJ VRANCEA – referitoare la mentinerea peste varsta de 65 de ani

CERERE TIP – mentinere ca titular peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2020-2021

OPTIUNE TITULARE FEMEI – privind mentinere ca titulara pana la varsta de 65 de ani sau pensionare 2020 – 2021

MODEL ACORD eliberat de director privind mentinerea ca titulari peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2020-2021

MODEL INSTIINTARE a ISJ Vrancea privind solutionarea cererilor de mentinerea ca titulari, peste varsta de 65 de ani, in anul scolar 2020-2021

MACHETA ISJ VRANCEA – privind solicitarile de mentinere ca titulari peste varsta de 65 de ani in anul scolar 2020-2021

LISTA CADRELOR DIDACTICE CARE AU PRIMIT ACORD/REFUZ PENTRU MENȚINEREA IN ACTIVITATE PESTE VÂRSTA DE 65 DE ANI APROBATA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL ISJ VRANCEA DIN DATA DE 10.02.2020