Mobilitate 2023-2024

  • Ordin nr. 6218/09.11.2022 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024  și Anexă – Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2023 – 2024
  • Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2023-2024 
  • Ordinea etapelor mobilității resurselor umane pentru anul școlar 2023-2024
  • Fișa de evaluare a activitatii profesionale, didactice si stiintifice a candidatilor participanti la etapele de mobilitate a personalului didactic – sesiunea 2023