Titularizare 2023

2023-2024

Graficul ședinței de repartizare din 28 iulie 2023
Graficul ședinței de repartizare din 27 iulie 2023
Rezultate candidați înscriși și în alte județ

Rezultate finale după contestații la concursul național de titularizare – sesiunea 2023

Anunț privind depunerea contestațiilor pentru concursul de titularizare 2023 și Cerere contestație-titularizare 2023

Repartizarea pe săli a candidatilor inscrisi la concursul național de titularizare 2023

Procedura privind desfășurarea probei scrise din cadrul concursului național de titularizare 2023

În atenția candidaților înscriși la concursul național de titularizare 2023

Anunț– validare fișe absolvenți 2023

Anunț candidați înscriși la concursul național de titularizare din 12 iulie 2023

Graficul privind susținerea probelor practice/orale și ale inspecțiilor speciale la clasă

Lista candidaţilor înscrişi la concurs angajaţi pe perioada de viabilitate a postului

Grafic – programul pentru  depunerea dosarelor în perioada 8-17 mai 2023

Grafic – programul din perioada 11-19 mai 2023 pentru validarea dosarelor depuse  

Anunț– adeverință medicală eliberată de  medic/cabinet medicina muncii

Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 8-17 mai 2023

Anunț privind eliberarea cazierului și a certificatului de integritate

Anunț privind dovada de vechime în invățământ

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2023

Programe valabile pentru concursul național de titularizare 2023

Extras – calendarul concursului național de titularizare 2023

Extras metodologie – consurs titularizare 2023

Cerere – utilizarea notelor de la inspecțiile pentru definitivat 2023

Extras metodologie – specializări care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

Extras metodologie –  modul psihopedagogic

Extras metodologie – avize, atestate necesare

Anexele 4-12 – probe practice/ probe orale/ inspecții la clasă

Declarație pe propria răspundere 

Consimțământ pentru cazier și certificat de integritate

Extras metodologie – calculul mediei de departajare

Cerere – concurs național 2023

Fișa de înscriere la concursul național de titularizare/repartizare în baza notelor/continuitate/detașare , 8-17 mai 2023

Cerere – utilizare note de la inspecțiile pentru definitivat, sesiunea 2023

Cerere – solicitare repartizare și în alt județ