Concurs judetean

2024-2025

Cerere de înscriere la concursul județean – 2024

Extras calendar – concursul județean/testarea județeană (calificați/necalificați)

Model declarație pe propria răspundere

Acord pentru cazier și certificat de integritate

Informații de pe coperta dosarului de înscriere – calificați/necalificați

Programe valabile pentru concursul național/județean

Extras metodologie – modul psihopedagogic

Extras metodologie – avize și atestate necesare

Extras metodologie – formule de calcul pentru media de departajare

Specializări care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

2023-2024

Rezultate finale după contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 29.08.2023 – calificați

Rezultate finale dupa contestații – testarea la nivel județean de ocupare a posturior didactice/catedrelor vacante/rezervate – 29.08.2023 – necalificați

Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate – 29.08.2023 – calificați

Rezultate înainte de contestații – testarea la nivel județean de ocupare a posturior didactice/catedrelor vacante/rezervate – 29.08.2023 – necalificați

Model contestație 

Repartizarea candidaților pe săli – concursul la nivel județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate 29.08.2023

În atenția candidaților înscriși la concursul județean din 29 august 2023

În atenția candidaților înscriși la concursul/testarea județean/județeană din 29 august 2023 și care susțin probe practice

Cerere de înscriere la concursul județean – 2023

Extras calendar – concursul județean/testarea județeană (calificați/necalificați)

Model declarație pe propria răspundere

Acord pentru cazier și certificat de integritate

Informații de pe coperta dosarului de înscriere – calificați/necalificați

Programe valabile pentru concursul național/județean

Extras metodologie – modul psihopedagogic

Extras metodologie – avize și atestate necesare

Extras metodologie – formule de calcul pentru media de departajare

Specializări care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

– Cererile privind participarea la concursul organizat la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori calificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 24-25 august 2023, între orele 09.30-13.00.

– Cererile privind participarea la testarea organizată la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori necalificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 24-25 august 2023, între orele 09.30-13.00.

Concursul județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate și testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate , din 29 august 2023, se va desfășura la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Foșcani

2022-2023

Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 30.08.2022-calificați

Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 30.08.2022-necalificați

Repartizarea candidatilor pe sali de clasa – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante / rezervate 30.08.2022

În atenția candidaților înscriși la concursul județean din 30 august 2022

În atenția candidaților îscriși la concursul județean din 30 august 2022 care susțin și probe practice

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN-2022

Acord pentru cazier și certificat de integritate

Extras-calendar-concurs-suplinire-calificati-si-repartizare

Extras-calendar-Concurs-suplinire-necalificati-si-repartizare

– Cererile privind participarea la concursul organizat la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori calificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 25-26 august 2022, între orele 09.30-13.00.

– Cererile privind participarea la testarea organizată la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori necalificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 25-26 august 2022, între orele 09.30-13.00.

Concursul județean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate și testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate , din 30 august 2022, se va desfășura la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Foșcani

Model declaratie pe propria raspundere

Informații de pe coperta dosarului de înscriere- calificați/necalificați

Programe valabile pentru concursul național/județean

Extras metodologie – modul psihopedagogic

Extras metodologie-Avize_atestate necesare

Extras metodologie– Formulele de calcul pentru media de departajare

Specializari  care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

Bareme corectare 

2021-2022

Rezultate finale – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 30.08.2022-calificați

Rezultate finale – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 07.09.2021-necalificați

CERERE CONTESTAȚIE CONCURS JUDEȚEAN 2021

Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 06.09.2021-calificați

Rezultate înainte de contestații – concurs la nivel județean de ocupare a posturilor didactice / catedrelor vacante /rezervate – 06.09.2021-necalificați

În atenția candidaților înscriși la concursul județean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate- septembrie 2021

CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL JUDEȚEAN-2021

– Cererile privind participarea la concursul organizat la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori calificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 1-2 septembrie 2021, între orele 09.30-13.00.

– Cererile privind participarea la testarea organizată la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori necalificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 1-2 septembrie 2021, între orele 09.30-13.00.

Concursul judetean de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate, din 6 septembrie 2021, se va desfășura la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” Foșcani

Model declaratie pe propia raspundere

Extras-calendar-concurs-suplinire-calificati-si-repartizare

Extras-calendar-Concurs-suplinire-necalificati-si-repartizare

Extras-Metodologie-concurs-judetean-suplinire-calificati

Extras-Metodologie-concurs-judetean-suplinire-necalificati

Informatii-coperta-dosar calificati

Informatii-coperta-dosar necalificati

Extras-Metodologie_Specializari-invatamant-special

Extras-Metodologie_Calculul-mediei-de-departajare

Extras-Metodologie_Avize_atestate_necesare

 

2020-2021

ANUNȚ – ședință publică de repartizare – 8 septembrie 2020

Rezultate finale – Concursul județean/testare pentru ocuparea posturilor

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR LA CONCURSUL JUDEȚEAN / TESTAREA JUDEŢEANĂ PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE SESIUNEA 2020

Anunt privind Concursul judetean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din judetul Vrancea care va avea loc pe 01 septembrie 2020 si model de cerere de inscriere

ANUNȚ – privind depunerea și înregistrarea dosarelor pentru participarea la concursul/testarea pentru ocuparea posturilor posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ din județul Vrancea

CALENDAR

– Cererile privind participarea la concursul organizat la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori calificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 26-27 august 2020, între orele 09.30-13.00.


Cererile privind participarea la testarea organizată la nivelul județului Vrancea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ (suplinitori necalificați) se depun la Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, în perioada 27-28 august 2020, între orele 09.30-13.00.

  1. Desfăşurarea probei scrise a concursului şi comunicarea rezultatelor:

Data: 1 septembrie 2020

(proba scrisă se desfășoară la Școala Gimnazială „Oana Diana Renea” – Focșani)

2. Înregistrarea contestațiilor – 02 septembrie 2020 – intre orele 9,00 – 13,00

3. Rezolvarea contestatiilor  și comunicarea rezultatelor finale:

Perioada: 3 septembrie 2020

 4. Ședința de repartizare pe posturi didactice (Art. 102, alin. 1, lit. d) din Metodologie):

Perioada: 4-8 septembrie 2020

Un candidat se poate înscrie la o singură disciplină pentru proba scrisă din cadrul concursului sau a testării; acestea se desfășoară simultan

Comisia județeană de mobilitate