Titularizare

2023-2024

Graficul privind susținerea probelor practice/orale și ale inspecțiilor speciale la clasă

Lista candidaţilor înscrişi la concurs angajaţi pe perioada de viabilitate a postului

Grafic – programul pentru  depunerea dosarelor în perioada 8-17 mai 2023

Grafic – programul din perioada 11-19 mai 2023 pentru validarea dosarelor depuse  

Anunț– adeverință medicală eliberată de  medic/cabinet medicina muncii

Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 8-17 mai 2023

Anunț privind eliberarea cazierului și a certificatului de integritate

Anunț privind dovada de vechime în invățământ

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2023

Programe valabile pentru concursul național de titularizare 2023

Extras – calendarul concursului național de titularizare 2023

Extras metodologie – consurs titularizare 2023

Cerere – utilizarea notelor de la inspecțiile pentru definitivat 2023

Extras metodologie – specializări care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

Extras metodologie –  modul psihopedagogic

Extras metodologie – avize, atestate necesare

Anexele 4-12 – probe practice/ probe orale/ inspecții la clasă

Declarație pe propria răspundere 

Consimțământ pentru cazier și certificat de integritate

Extras metodologie – calculul mediei de departajare

Cerere – concurs național 2023

Fișa de înscriere la concursul național de titularizare/repartizare în baza notelor/continuitate/detașare , 8-17 mai 2023

Cerere – utilizare note de la inspecțiile pentru definitivat, sesiunea 2023

Cerere – solicitare repartizare și în alt județ

2022-2023

CALENDARUL VIZUALIZĂRII LUCRĂRILOR DE LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE-SESIUNEA 2022

CERERE PENTRU VIZUALIZAREA LUCRĂRII 

GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE DIN 1 AUGUST 2022

GRAFICUL ȘEDINȚEI DE REPARTIZARE DIN 29 IULIE 2022

REZULTATELE FINALE DUPĂ CONTESTAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE -SESIUNEA 2022

REZULTATE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE – SESIUNEA 2022

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE 2022

CERERE CONTESTAȚIE- TITULARIZARE 2022

PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE DIN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2022

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2022

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2022

Rezultatele finale la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă pentru candidații înscriși la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea iulie 2022

Grafic– program depunere dosare inscriere titularizare 2022 în perioada 9-17 mai 2022

Grafic– program validare inscriere la concursul de titularizare 2022 în perioada11-19 mai 2022

Precizări privind depunerea dosarelor in perioada 9-17 mai 2022

Anunț – adeverință medicală

Anunț – dovadă vechime învățământ

Cerere – concurs titularizare 2022

Fișa de înscriere la concursul național de titularizare-2022

Extras Metodologie – Calculul mediei de departajare

Cerere – solicitare repartizare și în alt județ

Declaratie pe propria raspundere

Anexele 4-12Probe practice_probe orale_inspecții la clasa

Cerere pentru utilizarea notelor de la inspectiile pentru definitivat-2022

Discipline de examen

Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2022

Extras – Calendar Concurs titularizare 2022

Extras Metodologie – Avize,atestate necesare

Extras Metodologie – Modul psihopedagogic

Specializari care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

Extras Metodologie – Specializări învățământ special

Extras Metodologie – concurs titularizare 2022

Programe valabile pentru concursul național de titularizare 2022

2021-2022

REZULTATELE ÎNAINTE DE CONTESTAȚII LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE- SESIUNEA 2021

CERERE CONTESTAȚIE TITUARIZARE 2021

ANUNȚ PRIVIND DEPUNEREA CONTESTAȚIILOR PENTRU CONCURSUL DE TITULARIZARE 2021

REZULTATE CANDIDAȚI CARE AU SUSȚINUT PROBA SCRISĂ ÎN ALTE JUDEȚE ȘI AU OPTAT PENTRU REPARTIZAREA IN JUDEȚUL VRANCEA

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2021

REPARTIZAREA PE SĂLI A CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2021

PROCEDURA PRIVIND DESFĂȘURAREA PROBEI SCRISE DIN CADRUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2021

CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2021 CARE NU AU FIȘA VALIDATĂ PENTRU CĂ NU AU COMPLETAT DOSARUL CU DOCUMENTELE DE ABSOLVIRE

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI LA CONCURSUL NAȚIONAL DE TITULARIZARE 2021

Extras Centralizator 2021

Programa_titu_A_Educatie_fizica

Precizări privind validarea fișelor de înscriere la concursul național de titularizare

Fișe de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor, sesiunea 2021

Anunț – programul pentru  primirea dosarelor de înscriere la concursul național de titularizare 2021

Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 11-17 mai 2021

Anunț – adeverință medicală

Anunț – dovadă vechime învățământ

Cerere – concurs titularizare 2021

Fișa de înscriere la concursul național de titularizare-2021

Declaratie pe propria raspundere

Cerere solicitare repartizare și în alt județ

Anexele 4-12Probe practice_probe orale_inspecții la clasa

Discipline de examen

Extras – Calendar Concurs titularizare 2021

Extras Metodologie – Avize,atestate necesare

Extras Metodologie – Calculul mediei de departajare

Extras Metodologie – Modul psihopedagogic

Specializari care nu necesită atestat de învățământ special pentru ocuparea posturilor din învățământul special

Extras Metodologie – Specializari invatamant special

Extras Metodologie – concurs titularizare 2021

Programe valabile pentru concursul național de titularizare 2021

0_Centralizator 2021 cultura generală

1_Centralizator 2021 cultura generala

2_Centralizator 2021 cultura generala

3_Centralizator 2021 cultura generala

4_Centralizator 2021 cultura generala

5_Centralizator 2021 învatamant special

6_Centralizator 2021 discipline tehnologice

7_Centralizator 2021 instuire practica

8_Centralizator 2021 palate și cluburi

9_Centralizator 2021 palate și cluburi

Procedura depunerii  online a dosarelor de înscriere pentru concursul național de titularizare 2021

2020-2021

ANUNT– program sedinta de repartizare 03 septembrie 2020

Lista posturi 25 august 2020

ANUNT- program sedinta publică 26 – august 2020

Lista posturilor didactice la 21.08.2020

ANUNT– program ședință publică detașare la cerere prin concurs specific 24 august 2020

ANUNT– program sedinta publica 20 august 2019 detasare la cerere prin continuitate si detasare la cerere prin concurs de titularizare sesiunea 2020

ANUNT– program sedinta publica repartizare 20-21 august 2020 candidati cu media cel putin 7 la titularizare 2020

ANUNȚ – ședinte de repartizare/etape de ocupare în perioada 18-25 august 2020 

ANUNȚ-ședintă 14 august 2020

ANUNȚ – ședintă de repartizare posturi perioadă nedeterminată -13 august 2020

Lista posturilor titularizabile disponibile pentru ședința din 13 august 2020

ANUNȚ – ședința de repartizare a angajaților pe perioada viabilității postului care au participat la proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020

REZULTATELE FINALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020

IMPORTANT!Adresa MEC nr 33134/06.08.2020 cu privire la repartizarea cadrelor didactice care solicită transferul în alt județ decât cel în care au susținut proba scrisă

Anunt pentru cadrele didactice care solicită repartizarea pe posturi didactice/catedre vacante în alt judet sau în municipiul Bucuresti, diferit de cel în care au sustinut proba scrisă

REZULTATELE INIȚIALE – proba scrisă a concursului național – sesiunea 2020

Model CONTESTAȚIE – Concurs național 2020

CERERE – solicitare participare la şedinţa de repartizare în alt judeţ, diferit de cel în care a fost susţinută proba scrisă din 29 iulie 2020

INSTIINŢARE-TIP – privind participarea la şedinţele de repartizare în alt judeţ, diferit de cel în care am susţinut proba scrisă în sesiunea 2020

Subiecte si bareme

ANUNȚ– modificare oră de începere a probei scrise la concursul național – 29.07.2020

Repartizarea candidaților pe săli în Centrul de examen nr. 1 – Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” – Focșani

LISTA CANDIDAȚILOR ÎNSCRIȘI PENTRU PROBA SCRISĂ A CONCURSULUI NAȚIONAL – sesiunea 2020 – actualizare: 22.07.2020

Trasee marcate pentru accesul în sălile de concurs.

LISTA CANDIDAŢILOR ANGAJAŢI PE PERIOADA VIABILITĂŢII POSTULUI – înscrişi pentru participare la concursul naţional – sesiunea 2020

ANUNȚ – VERIFICAREA DATELOR DE INSCRIERE la Concursul național, sesiunea 2020

Datele de înscriere ale candidaților la Concursul național de ocupare a posturilor didactice, sesiunea 2020.

Procedura MEC nr. 3646/DGIP/15.07.2020 – organizarea și desfășurarea probei scrise – Concurs național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020.

Adresa MEC nr. 31963/13.07.2020 – Precizări privind organizarea Concursului național de ocupare a posturilor didactice – sesiunea 2020

Solicitările privind organizarea și desfășurarea concursului se pot transmite la adresa de e-mail: titularizarevn2020@gmail.com

Anunt validare fise de concurs

Lista posturilor la 05.07.2020

Anunț – depunere dosare (programare)

Fișa înscriere concurs

Model cerere concurs – model nou

Documente dosar

Precizări privind depunerea dosarelor în perioada 09 iulie 2020 – 16 iulie 2020

Calendar mobilitate actualizat – 06 iulie 2020

Anunț adeverință medicală

Model declaratie activități incompatibile

Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi în învățământul special fără modul de învățământ special

Avize, atestate necesare ocupării posturilor

Calculul-mediei-de-departajare

Discipline de concurs

Modul psihopedagogic8